Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

DSKP Pendidikan Muzik Tingkatan 3 adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat, pencapaian, dan garis panduan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Muzik untuk pelajar Tingkatan 3.

  • Matlamat Pembelajaran: Menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dalam teori muzik dan kemahiran praktikal.
  • Pencapaian Penting: Mempelajari unsur-unsur muzik seperti melodi, harmoni, ritma, dan bentuk, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam persembahan muzikal.
  • Penilaian: Menggunakan pelbagai kaedah penilaian termasuk ujian bertulis, ujian lisan, dan penilaian berterusan untuk menilai pemahaman dan kemahiran pelajar dalam bidang muzik.

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
“Guru boleh merujuk kepada DSKP Pendidikan Muzik Untuk Tingkatan 3 untuk merancang pengajaran yang berkualiti dan memenuhi standard pembelajaran yang ditetapkan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top