Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PERTANIAN TINGKATAN 5

DSKP PERTANIAN TINGKATAN 5

DSKP PERTANIAN TINGKATAN 5

DSKP PERTANIAN TINGKATAN 5 ialah suatu dokumen yang merangkumi matlamat pembelajaran serta penilaian bagi mata pelajaran Pertanian bagi pelajar pada peringkat Tingkatan 5.

  • Matlamat Pembelajaran: DSKP menetapkan matlamat untuk membolehkan pelajar menguasai pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai dalam bidang pertanian, termasuk pengurusan ladang, teknik penanaman, dan pemeliharaan ternakan.
  • Penilaian: Dokumen ini juga merangkumi garis panduan penilaian yang membantu guru untuk menilai pencapaian pelajar dalam topik-topik seperti pengurusan sumber, aplikasi teknologi pertanian, dan kesedaran terhadap isu-isu pertanian semasa.

DSKP PERTANIAN TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
“Guru perlu memahami dengan mendalam DSKP PERTANIAN UNTUK TINGKATAN 5 untuk merancang pengajaran yang berkesan serta menilai pencapaian pelajar secara tepat dalam pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran Pertanian.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top