Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 4

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 4

DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 adalah satu dokumen standard yang menggariskan matlamat pembelajaran dan penilaian bagi mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi untuk murid-murid tahun 4.

  • Matlamat Pembelajaran: Dokumen ini menetapkan objektif pembelajaran yang mencakupi aspek-aspek seperti pemahaman konsep reka bentuk, kemahiran praktikal, dan aplikasi teknologi dalam kehidupan harian.
  • Penilaian: DSKP ini merangkumi kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti reka bentuk teknologi.
  • Pendekatan Pembelajaran: Ia mungkin merangkumi kaedah pengajaran yang aktif dan bermakna, termasuk penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran.

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan teliti DSKP ini untuk menyusun pengajaran yang sesuai dan aktiviti penilaian yang relevan bagi memastikan pencapaian objektif pembelajaran bagi murid tahun 4 dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top