Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 6

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 6

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 6

DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 6 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran, pencapaian pembelajaran, dan penilaian untuk mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi pada tahun 6.

  • Matlamat Pembelajaran: Menitikberatkan keupayaan murid untuk merancang, membuat, dan menilai produk berbentuk teknologi.
  • Pencapaian Pembelajaran: Merangkumi aspek-aspek seperti kemahiran reka bentuk, penggunaan alat dan bahan, serta kebolehan menyelesaikan masalah.
  • Penilaian: Menekankan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian murid dalam mata pelajaran tersebut.

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 6

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu menggunakan DSKP ini sebagai panduan dalam merancang pengajaran yang menyeluruh dan penilaian yang efektif bagi memastikan pencapaian pembelajaran yang optimum oleh murid-murid tahun 6.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top