Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1

DSKP Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 1 adalah dokumen standard yang menyenaraikan kompetensi asas yang perlu dikuasai oleh pelajar pada tingkatan 1 dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi.

  • Menetapkan asas kepada pelajar dalam pemahaman konsep asas Reka Bentuk Teknologi.
  • Menggariskan kemahiran teknikal dan kreatif yang diperlukan untuk proses reka bentuk.
  • Menekankan aspek kelestarian dan keselamatan dalam projek-projek reka bentuk.
  • Memupuk pemikiran kritis dan kreatif melalui aktiviti-aktiviti reka bentuk yang bervariasi.

DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk kepada DSKP Reka Bentuk Teknologi UNTUK Tingkatan 1 untuk mengenal pasti objektif pembelajaran yang perlu dicapai dan merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai bagi membangunkan kemahiran reka bentuk serta kreativiti pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top