Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 5

DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 5

DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 5

DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 5 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat, penilaian, dan garis panduan pengajaran untuk mata pelajaran Sains Sukan bagi pelajar di peringkat Tingkatan 5.

  • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran untuk memastikan pelajar memahami konsep-konsep penting dalam sains sukan dan mengembangkan kemahiran fizikal yang diperlukan.
  • Penilaian Berterusan: Merangkumi pelbagai kaedah penilaian untuk mengukur pencapaian pelajar dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
  • Garis Panduan Pengajaran: Menyediakan panduan kepada guru untuk merancang pengajaran yang efektif dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan keperluan pelajar.

DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
“Sebagai tip ilmiah, guru boleh merujuk kepada DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 5 sebagai panduan untuk merancang pengajaran yang berkualiti dan sesuai dengan kurikulum terkini.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top