Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP SAINS TAHUN 1 SJKT

DSKP SAINS TAHUN 1 SJKT

DSKP SAINS TAHUN 1 SJKT

DSKP SAINS TAHUN 1 SJKT adalah dokumen standard kurikulum untuk mata pelajaran Sains bagi murid tahun 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.

  • Objektif Pembelajaran: Menekankan pemahaman konsep sains asas seperti alam sekitar, tumbuhan, haiwan, dan diri sendiri.
  • Isi Kandungan: Merangkumi topik-topik seperti sifat-sifat benda, pengenalan tumbuhan dan haiwan, kepentingan kesihatan, dan amalan kebersihan.
  • Pendekatan Pembelajaran: Menggalakkan pembelajaran aktif melalui pemerhatian, eksperimen sederhana, dan perbincangan dalam kelas.
  • Penilaian: Melibatkan penilaian formatif untuk mengukur pemahaman murid melalui aktiviti-aktiviti dalam kelas.

DSKP SAINS TAHUN 1 SJKT

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu menyediakan pelbagai aktiviti yang bersifat praktikal dan merangsang minat murid agar mereka dapat memahami konsep sains dengan lebih baik.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top