Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP SAINS TAHUN 1 SK

DSKP SAINS TAHUN 1 SK

DSKP SAINS TAHUN 1 SK

DSKP Sains Tahun 1 SK adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang merangkumi garis panduan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Sains bagi murid-murid tahun 1 di Sekolah Kebangsaan.

  • Objektif Pembelajaran: Menekankan pembangunan pemahaman asas konsep sains melalui pemerhatian, eksperimen, dan pengetahuan am tentang alam sekitar.
  • Struktur Kurikulum: Merangkumi topik-topik seperti kepelbagaian hidupan, benda-benda fizikal, cuaca, dan alam sekitar.
  • Penekanan Terhadap Kemahiran: Mendorong murid untuk mengamalkan kemahiran mengenalpasti, menanya, mencabar, menalar, dan meneroka dalam konteks sains.
  • Pendekatan Holistik: Mengintegrasikan elemen pengalaman praktikal, pemikiran kritis, dan pemahaman konsep untuk memupuk minat dan kefahaman terhadap sains.

DSKP SAINS TAHUN 1 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memastikan bahawa setiap aktiviti pembelajaran direka dengan teliti untuk memastikan kesesuaian dengan objektif pembelajaran DSKP Sains Tahun 1 SK serta memberikan peluang kepada murid untuk menjalankan pemerhatian dan eksperimen secara aktif.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top