Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP SAINS TAHUN 2 SJKC

DSKP SAINS TAHUN 2 SJKC

DSKP SAINS TAHUN 2 SJKC

DSKP SAINS TAHUN 2 SJKC adalah dokumen standard kurikulum yang merangkumi sukatan pelajaran sains untuk tahun 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina.

  • Matlamat Pembelajaran: Memperkenalkan konsep-konsep asas sains kepada murid-murid tahun 2, termasuk topik seperti alam semula jadi, sifat-sifat bahan, dan fenomena alam.
  • Objektif Pembelajaran: Membangunkan kemahiran penyiasatan saintifik, kemahiran berfikir kritis, dan pemahaman terhadap proses sains.
  • Tatabahasa Kurikulum: Merangkumi struktur pembelajaran yang menitikberatkan pembelajaran aktif, eksperimentasi, dan refleksi untuk memperkukuhkan pemahaman konsep sains.
  • Penilaian: Menggunakan pelbagai kaedah penilaian termasuk penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian murid dalam pelajaran sains.

DSKP SAINS TAHUN 2 SJKC

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu menyelaraskan pengajaran dengan DSKP SAINS TAHUN 2 SJKC dengan memilih bahan pengajaran yang relevan, merancang aktiviti penyelidikan yang menyeronokkan, dan memberikan penekanan kepada pemahaman konsep sains melalui pengalaman praktikal.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top