Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP SAINS TAHUN 2 SK

DSKP SAINS TAHUN 2 SK

DSKP SAINS TAHUN 2 SK

DSKP Sains Tahun 2 SK adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk mata pelajaran Sains bagi murid tahun 2 di Sekolah Kebangsaan. Ia merangkumi kurikulum yang disusun bagi membantu guru-guru dalam merancang pengajaran dan penilaian yang berkualiti dalam bidang sains.

  • Objektif Pembelajaran: DSKP menetapkan matlamat pembelajaran seperti memahami konsep asas sains, mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup, serta memahami alam sekitar.
  • Kurikulum Terstruktur: Ia menyediakan struktur kurikulum yang terperinci, termasuk topik-topik seperti sifat-sifat bahan, tumbuhan, haiwan, dan fenomena alam.
  • Aktiviti Pembelajaran: Menyediakan cadangan aktiviti pengajaran yang pelbagai seperti eksperimen, pemerhatian, dan penyiasatan untuk menggalakkan pemahaman yang mendalam.
  • Penilaian Bersepadu: DSKP merangkumi kaedah penilaian yang mencakupi pelbagai aspek kemahiran sains termasuk pemerhatian, hipotesis, dan penyiasatan saintifik.

DSKP SAINS TAHUN 2 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk kepada DSKP Sains Tahun 2 SK secara berkala untuk memastikan pengajaran mereka sejajar dengan matlamat pembelajaran yang ditetapkan dan memastikan penilaian yang teliti bagi pembangunan holistik murid dalam bidang sains.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top