Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP SAINS TAHUN 5 PDF SEKOLAH RENDAH

DSKP SAINS TAHUN 5

DSKP SAINS TAHUN 5 adalah satu dokumen standard yang merangkumi silibus, penilaian, dan garis panduan pengajaran untuk mata pelajaran Sains bagi murid-murid peringkat tahun 5.

  • Objektif Pembelajaran: Menitikberatkan pemahaman asas konsep sains seperti fizik, kimia, biologi, dan astronomi sesuai dengan tahap perkembangan murid tahun 5.
  • Struktur Kurikulum: Merangkumi topik-topik seperti ekosistem, jirim dan cahaya, tenaga dan gerakan, serta sistem solar dalam penyampaian isi pelajaran.
  • Pendekatan Pengajaran: Menggalakkan penyelidikan aktif, eksperimen dalam kelas, dan penekanan terhadap pemahaman konsep-konsep sains melalui aktiviti berasaskan masalah.
  • Penilaian: Menggunakan pelbagai jenis penilaian seperti ujian bertulis, projek penyelidikan, dan penilaian berterusan untuk mengukur pencapaian murid dalam Sains.

DSKP SAINS TAHUN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKPDOWNLOAD
SKDAPATKAN SEGERA
SJKTDAPATKAN SEGERA
SJKCDAPATKAN SEGERA
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top