Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP SEJARAH TAHUN 5

DSKP SEJARAH TAHUN 5

DSKP SEJARAH TAHUN 5

DSKP Sejarah Tahun 5 merupakan panduan yang merangkumi matlamat, pengajaran, dan pembelajaran yang disyorkan untuk disusun oleh guru-guru dalam mengajar mata pelajaran Sejarah kepada pelajar tahun 5.

  • Menekankan pemahaman konsep dan peristiwa sejarah yang berkaitan dengan tahap perkembangan kognitif pelajar tahun 5.
  • Menggalakkan penggunaan kaedah pengajaran yang melibatkan aktiviti interaktif seperti perbincangan kumpulan, permainan peranan, dan pembentangan projek.
  • Memperkenalkan murid kepada kemahiran sumber bersejarah seperti menganalisis sumber primer dan sekunder.
  • Menekankan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran Sejarah.

DSKP SEJARAH TAHUN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh meningkatkan kesan pengajaran dengan memastikan bahawa matlamat dan strategi pembelajaran yang disenaraikan dalam DSKP Sejarah Tahun 5 disesuaikan dengan keperluan dan tahap perkembangan pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top