Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 5

DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 5

DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 5

DSKP Ulum Islam Tingkatan 5 adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat, pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai yang perlu diperolehi oleh pelajar dalam mata pelajaran Ulum Islam di peringkat tingkatan 5.

  • Matlamat Pembelajaran: Menyediakan panduan bagi guru dan pelajar tentang penekanan-penekanan utama dalam mata pelajaran Ulum Islam, termasuk pemahaman konsep-konsep asas, penghayatan nilai-nilai Islam, dan aplikasi dalam kehidupan harian.
  • Pengetahuan dan Kemahiran: Merangkumi pengetahuan tentang aqidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, serta kemahiran berfikir kritis, analisis, dan sintesis.
  • Nilai-Nilai Islam: Mementingkan pembentukan akhlak yang mulia, kesedaran sosial, serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dan agama.

DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh menggunakan DSKP Ulum Islam Tingkatan 5 sebagai panduan utama dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif, dengan menyesuaikan aktiviti-aktiviti mengikut keperluan pelajar serta memastikan penyampaian konten yang selaras dengan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top