Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN JAWI IMLAK DAN KHAT TAHUN 5 2024 PDF

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN JAWI - IMLAK DAN KHAT TAHUN 5 2024 PDF

IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN JAWI - IMLAK DAN KHAT TAHUN 5 2024
DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN JAWI IMLAK DAN KHAT TAHUN 5 2024 PDF 3

IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN JAWI IMLAK DAN KHAT TAHUN 5 2024 adalah ujian yang direka untuk mengukur kemahiran murid dalam menulis dan membaca jawi dengan betul serta menguasai seni tulisan khat. ujian ini merangkumi pelbagai jenis soalan yang menguji kemahiran menulis ayat-ayat dalam jawi, ketepatan imlak (dikte), dan keindahan serta ketepatan tulisan khat. ujian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana murid telah memahami dan menguasai pelajaran yang telah diajar sepanjang separuh pertama tahun persekolahan.

  • ujian imlak: menguji ketepatan murid dalam menulis jawi berdasarkan teks yang didikte oleh guru
  • tulisan khat: menilai keindahan dan ketepatan murid dalam menghasilkan tulisan khat
  • membaca jawi: menguji kemampuan murid membaca teks jawi dengan lancar dan betul
  • pemahaman teks: mengukur kefahaman murid terhadap teks jawi yang dibaca

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN JAWI IMLAK DAN KHAT TAHUN 5 2024 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN JAWI IMLAK DAN KHAT TAHUN 5 2024 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“untuk memaksimumkan keberkesanan bahan imtihan pertengahan tahun jawi – imlak dan khat tahun 5 2024, guru disarankan untuk mengadakan sesi ulang kaji yang menekankan pada aspek ketepatan imlak dan keindahan tulisan khat sebelum ujian dijalankan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top