Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SEJARAH TAHUN 5 2024/2025

RPH SEJARAH TAHUN 5 2024/2025

RPH SEJARAH TAHUN 5 2024/2025

RPH SEJARAH TAHUN 5 2024/2025 memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman pelajar terhadap warisan budaya dan peristiwa bersejarah yang membentuk identiti negara.

  • Pengenalan Topik: Memperkenalkan topik sejarah yang akan dibahas, termasuk fokus kepada era atau peristiwa tertentu yang relevan dengan kurikulum tahun 5.
  • Analisis Sumber Sejarah: Mengajarkan pelajar cara menganalisis sumber-sumber sejarah seperti dokumen, gambar, atau artefak untuk mendapatkan maklumat tentang masa lalu.
  • Perbincangan Kelas: Mendorong perbincangan dalam kelas mengenai konsep-konsep sejarah dan relevansinya dengan zaman moden.
  • Aktiviti Pengajaran- Pembelajaran: Melalui aktiviti seperti role-play, pemerhatian, atau analisis kajian kes, pelajar diberi peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan sejarah mereka.

RPH SEJARAH TAHUN 5 2024/2025

Para guru boleh dapatkan RPH melalui klik sahaja butang download yang telah disediakan pada bahagian bawah.

image 13
RPH SEJARAH TAHUN 5 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melakukan penilaian secara berterusan untuk memantau perkembangan pemahaman pelajar terhadap materi sejarah yang diajarkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top