Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA CINA TAHUN 1 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 1 2024/2025, merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid

RPH BAHASA CINA TAHUN 1 2024/2025

RPH Bahasa Cina tahun 1 2024/2025 merangkumi rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Cina untuk mengajar pelajar kelas tahun 1 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Cina. Ia bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap huruf-huruf, kata-kata, dan konsep asas dalam Bahasa Cina.

  • Membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dan berstruktur dalam subjek Pendidikan Seni Visual.
  • Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk memastikan pencapaian matlamat pendidikan seni visual bagi tahun 1.
  • Menyediakan garis panduan untuk penggunaan aktiviti, teknik, dan medium yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan kreativiti murid tahun 1.

Nota : Untuk masa sekarang disediakan RPH bagi tahun 2023/2024 sahaja memandangkan untuk masa ini masih belum dikeluarkan RPH tahun 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 1 2024/2025

Para guru boleh dapatkan RPH melalui klik sahaja butang download yang telah disediakan pada bahagian bawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 1 2024
Tip Penggunaan RPH
RPH disusun dengan rapi, boleh ikuti panduan lengkap yang disediakan
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top