Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

HIMPUNAN RPH SEKOLAH RENDAH TAHUN 2024

HIMPUNAN RPH SEKOLAH RENDAH TAHUN 2024,merangkumi strategi penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar terhadap objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.

HIMPUNAN RPH SEKOLAH RENDAH TAHUN 2024

HIMPUNAN RPH SEKOLAH RENDAH TAHUN 2024 adalah koleksi rancangan pengajaran harian yang disusun mengikut standard kurikulum bagi pelbagai mata pelajaran di sekolah rendah. Setiap RPH merangkumi butiran seperti objektif pembelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penilaian, serta sumber bahan pengajaran yang diperlukan. RPH ini dirangka untuk membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dengan berkesan, memastikan bahawa matlamat kurikulum dan keperluan pelajar dipenuhi.

  • Membantu Perancangan Pengajaran: Guru dapat menggunakan himpunan RPH sebagai panduan untuk merancang pengajaran harian yang bersesuaian dengan keperluan pelajar dan matlamat kurikulum.
  • Mengenal pasti Objektif Pembelajaran: Setiap RPH mengandungi objektif pembelajaran yang jelas, membantu guru dan pelajar memahami apa yang perlu dicapai dalam sesi pembelajaran tersebut.
  • Memudahkan Pelaksanaan Pengajaran: Dengan struktur yang terperinci, himpunan RPH membantu guru dalam melaksanakan pengajaran dengan teratur dan sistematik.

HIMPUNAN RPH SEKOLAH RENDAH TAHUN 2024

Berikut adalah merupakan senarai himpunan RPH sekolah rendah tahun 2024 untuk kegunaan tahun 2024/2025 bagi sekolah rendah:

RPH 2024 TAHUN 2

RPH 2024 TAHUN 3

RPH 2024 TAHUN 4

RPH 2024 TAHUN 5

RPH 2024 TAHUN 6

SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top