Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA CINA TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 3 2024/2025, Memperkenalkan aspek-aspek budaya Cina seperti tradisi, adat, dan perayaan yang memperkukuhkan pemahaman murid terhadap masyarakat Cina.

RPH BAHASA CINA TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 3 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Cina untuk mengajar pelajar kelas tahun 3 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Cina. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap huruf-huruf, struktur ayat, perbendaharaan kata, serta kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Cina.

  • Pengenalan Struktur Ayat: Memperkenalkan kepada murid struktur ayat yang lebih kompleks seperti ayat majmuk dan ayat tunggal dengan frasa yang lebih panjang.
  • Pembelajaran Perbendaharaan Kata: Mengembangkan perbendaharaan kata murid dengan memperkenalkan kata-kata yang lebih rumit dan konteks yang lebih luas seperti topik keluarga, hobi, dan alam sekitar.
  • Peningkatan Kemahiran Mendengar dan Bertutur: Mendorong murid untuk mendengar dan menyampaikan maklumat dengan jelas melalui aktiviti perbualan, bermain peranan, dan mendengar bahan audio.

Nota : Buat masa sekarang masih dalam proses untuk mengeluarkan RPH sesi 2024/2025. Untuk masa ini anda boleh dapatkan dan semak RPH sesi sekolah 2023/2024.

RPH BAHASA CINA TAHUN 3 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Melalui bahan bacaan yang sesuai tahap, murid diajar untuk membina kemahiran membaca dan menulis ayat-ayat yang lebih kompleks dalam Bahasa Cina.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top