Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA CINA TAHUN 4 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 4 2024/2025, Menggalakkan murid untuk berbincang dalam Bahasa Cina tentang pelbagai topik yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka, membantu mereka meningkatkan kemahiran berinteraksi dalam Bahasa Cina.

RPH BAHASA CINA TAHUN 4 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 4 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Cina untuk mengajar pelajar kelas tahun 4 mengenai aspek-aspek Bahasa Cina. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap struktur bahasa, perkataan-perkataan, dan penulisan dalam Bahasa Cina.

  • Pengajian Tatabahasa: Memperkenalkan dan memperkukuhkan pengetahuan tentang struktur tatabahasa dalam Bahasa Cina seperti penggunaan partikel, konjungsi, dan kata kerja.
  • Pembelajaran Perbendaharaan Kata: Mengajar murid perkataan-perkataan baru untuk memperkaya perbendaharaan kata mereka dan meningkatkan kemahiran komunikasi lisan dan bertulis.
  • Latihan Membaca: Menggunakan teks-teks yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 4 untuk membantu murid meningkatkan kemahiran membaca mereka serta pemahaman terhadap teks yang dibaca.

Nota : Untuk mendapatkan RPH tahun 4 tahun 2023/2024 anda boleh klik butang. Bagi RPH sesi 2024/2025 kami sedang usahakan secepat mungkin.

RPH BAHASA CINA TAHUN 4 2024/2025

Dapatkan segera RPH yang diyakini akan dapat membantu guru dalam merancang pengajaran harian.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Mendorong murid untuk menulis komposisi ringkas dalam Bahasa Cina dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan mengaplikasikan perbendaharaan kata yang telah dipelajari.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top