Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA CINA TAHUN 6 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 6 2024/2025,Membolehkan murid untuk berinteraksi dalam perbincangan berkumpulan, berdebat, dan membuat persembahan awam dalam Bahasa Cina.

RPH BAHASA CINA TAHUN 6 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 6 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Cina untuk mengajar pelajar kelas tahun 6 mengenai aspek-aspek tinggi Bahasa Cina. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman murid terhadap struktur bahasa, membina kemahiran komunikasi, dan meningkatkan kebolehan dalam membaca dan menulis dalam Bahasa Cina.

  • Pengenalan Karakteristik Tulisan: Memperdalam pengetahuan murid tentang karakteristik tulisan Cina seperti penggunaan radikal dan penulisan tangan.
  • Peningkatan Kosakata: Mengajar murid perkataan-perkataan yang lebih kompleks dan kosa kata khusus dalam pelbagai bidang seperti sains, matematik, dan sastera.
  • Pemahaman Teks Bacaan: Membimbing murid dalam memahami teks bacaan yang lebih panjang dan kompleks, termasuk esei, cerita pendek, dan artikel.

Nota : Anda boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 pada masa yang akan datang. Untuk masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH BAHASA CINA TAHUN 6 2024/2025

Boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 1
RPH BAHASA CINA TAHUN 6 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mendorong murid untuk menulis karangan atau cerita pendek dengan menggunakan struktur ayat yang lebih kompleks dan variasi gaya penulisan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top