Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 3 2024/2025, Murid akan diajar untuk menyusun karangan ringkas dengan struktur yang jelas seperti pengenalan, perkembangan, dan penutup, serta menggunakan frasa-frasa dan ayat yang sesuai dengan isi kandungan yang dibincangkan.

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 3 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Inggeris untuk mengajar pelajar kelas tahun 3 mengenai aspek-aspek penting dalam Bahasa Inggeris. RPH ini bertujuan untuk membantu murid memperkukuhkan kemahiran mereka dalam berkomunikasi, membaca, menulis, dan memahami Bahasa Inggeris dengan lebih baik.

  • Pengenalan Tatabahasa: Murid akan diperkenalkan dengan konsep tatabahasa yang lebih kompleks seperti kata kerja, kata sifat, dan kata benda yang memperluaskan kefahaman mereka dalam membina ayat yang betul.
  • Pembelajaran Kata Kunci: Melalui aktiviti pembelajaran bermain dan interaktif, murid akan memperluaskan perbendaharaan kata mereka dengan mempelajari perkataan-perkataan kunci yang relevan dengan topik-topik yang diperkenalkan dalam kurikulum.
  • Kemahiran Mendengar dan Bertutur: Murid akan diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur melalui perbincangan berpasangan, permainan peranan, dan aktiviti-aktiviti lisan lain yang merangsang interaksi antara murid.

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 3 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Murid akan mengembangkan kemahiran membaca melalui bahan bacaan yang sesuai dengan tahap pembelajaran mereka, termasuk teks naratif ringkas, maklumat berbentuk graf, dan teks informatif lain.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top