Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2024/2025,Melalui perbincangan kumpulan, permainan peranan, dan aktiviti berpasangan, murid didorong untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan lebih lancar dan efektif.

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Inggeris untuk mengajar pelajar kelas tahun 4 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Inggeris. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap tatabahasa, kosa kata, membaca, menulis, dan berinteraksi dalam Bahasa Inggeris.

  • Pengenalan Tatabahasa Lanjutan: Memperkenalkan konsep tatabahasa yang lebih kompleks seperti klausa, frasa kata, dan penggunaan kata ganti.
  • Perluasan Kosa Kata: Meningkatkan perbendaharaan kata murid dengan memperkenalkan perkataan-perkataan baru dalam konteks yang relevan.
  • Pembelajaran Membaca: Mengembangkan kemahiran membaca murid melalui teks-teks yang lebih panjang dan kompleks, termasuk fiksyen dan non-fiksyen.

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2024/2025

Dapatkan segera RPH yang diyakini akan dapat membantu guru dalam merancang pengajaran harian.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Mendorong murid untuk menulis karangan ringkas dengan mengikuti struktur yang betul seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top