Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA MATEMATIK TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA MATEMATIK TAHUN 3 2024/2025,Mendorong murid untuk memahami konsep geometri asas seperti bentuk-bentuk geometri, sifir-sifir, dan hubungan antara objek dalam ruang.

RPH BAHASA MATEMATIK TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA MATEMATIK TAHUN 3 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Melayu untuk mengajar pelajar kelas tahun 3 mengenai konsep-konsep asas dalam matematik. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap operasi asas, konsep nombor, pengukuran, dan pemahaman ruang.

  • Pengenalan Konsep Nombor: Memperkenalkan konsep nombor asas seperti nombor bulat, pecahan, dan peratus kepada murid-murid.
  • Pembelajaran Operasi Asas: Membantu murid memahami operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi dengan menggunakan situasi kontekstual yang relevan.
  • Aktiviti Pengukuran: Melalui aktiviti-aktiviti pengukuran, murid diajar untuk mengukur panjang, berat, dan isipadu dengan menggunakan unit-unit yang sesuai.

Nota : Buat masa sekarang masih dalam proses untuk mengeluarkan RPH sesi 2024/2025. Untuk masa ini anda boleh dapatkan dan semak RPH sesi sekolah 2023/2024.

RPH BAHASA MATEMATIK TAHUN 3 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Membantu murid membaca teks-teks yang lebih kompleks dan memahami makna secara keseluruhan serta butiran-butiran penting dalam teks.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top