Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025, Mendorong murid untuk berkomunikasi dalam Bahasa Melayu melalui dialog, perbincangan, dan aktiviti bermain peranan.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Melayu untuk mengajar pelajar kelas tahun 2 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Melayu. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep bahasa, kemahiran membaca, menulis, dan berinteraksi dalam Bahasa Melayu.

  • Pengenalan Konsep Bahasa Melayu: Memperkenalkan konsep-konsep asas seperti ejaan, tatabahasa, dan perbendaharaan kata.
  • Pembelajaran Membaca: Mengembangkan kemahiran membaca murid melalui bahan bacaan yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 2.
  • Penulisan Ayat: Mengajar murid untuk membina ayat-ayat ringkas dengan menggunakan struktur tatabahasa yang betul.

Nota : Buat masa sekarang masih dalam proses untuk mengeluarkan RPH sesi 2024/2025. Untuk masa ini anda boleh dapatkan dan semak RPH sesi sekolah 2023/2024.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Guru bahasa melayu boleh membawa pembawakan yang ringkas dan menarik semasa mengajar. Gunakan prop adalah salah satu cara.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top