Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 3 2024/2025,Menggalakkan murid untuk menulis naratif ringkas dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan pilihan kata yang sesuai.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 3 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Melayu untuk mengajar pelajar kelas tahun 3 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Melayu. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap ejaan, tatabahasa, perbendaharaan kata, kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan berinteraksi dalam Bahasa Melayu.

  • Pemantapan Ejaan: Memperkenalkan peraturan ejaan yang lebih kompleks, termasuk penggunaan huruf ganda, diftong, dan awalan.
  • Peningkatan Tatabahasa: Menguasai konsep-konsep tatabahasa seperti jenis-jenis ayat (ayat tunggal, ayat majmuk), kata ganti nama, dan kata kerja.
  • Perkembangan Perbendaharaan Kata: Meningkatkan kepelbagaian kata-kata dalam perbendaharaan murid melalui pembelajaran perkataan-perkataan baru dan frasa-frasa umum.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 3 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Membantu murid membaca teks-teks yang lebih kompleks dan memahami makna secara keseluruhan serta butiran-butiran penting dalam teks.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top