Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4 2024/2025, Mendorong murid untuk menulis karangan naratif, deskriptif, dan persuasif dengan menggunakan struktur yang betul dan kreativiti yang sesuai.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4 2024/2025 merupakan suatu panduan penting yang disusun oleh guru Bahasa Melayu untuk membimbing pelajar dalam mempelajari aspek-aspek mendalam Bahasa Melayu. RPH ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran bahasa murid dalam membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Melayu dengan lebih baik dan berkesan.

  • Pengukuhan Tatabahasa: Menguasai konsep tatabahasa seperti kata kerja, kata nama, kata sifat, dan kata keterangan melalui aktiviti latihan dan perbincangan kelas.
  • Pembelajaran Ejaan: Memperdalam pemahaman ejaan perkataan dengan menekankan kaedah ejaan yang betul melalui latihan mengeja dan mengenal perkataan.
  • Peningkatan Perbendaharaan Kata: Meningkatkan perbendaharaan kata melalui pengenalan perkataan-perkataan baru dalam pelbagai konteks dan penggunaannya dalam ayat-ayat.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4 2024/2025

Dapatkan segera RPH bahasa melayu yang diyakini akan dapat membantu guru dalam merancang pengajaran harian.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Membaca dan menganalisis teks-teks yang lebih kompleks seperti cerita pendek, puisi, dan artikel ringkas untuk memahami struktur dan maksud keseluruhan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top