Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 1 2024/2025

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 1 2024/2025, berinteraksi dengan guru dan rakan sekelas menggunakan Bahasa Tami

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 1 2024/2025

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 1 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Tamil untuk mengajar pelajar kelas tahun 1 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Tamil. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap huruf-huruf awal, bunyi-bunyi bahasa, perkataan-perkataan asas, kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan berinteraksi dalam Bahasa Tamil.

  • Pengenalan Huruf Tamil: Memperkenalkan huruf-huruf asas dalam Bahasa Tamil seperti அ (a), ஆ (ā), dan இ (i).
  • Pengucapan Asas: Menekankan aspek fonetik dalam Bahasa Tamil serta intonasi yang betul.
  • Pembelajaran Perkataan Asas: Membantu murid mengenal perkataan-perkataan mudah dalam Bahasa Tamil dan menggunakannya dalam konteks yang sesuai.
  • Kemahiran Membaca dan Menulis: Melalui aktiviti membaca dan menulis, murid diajar untuk membina kemahiran dalam membaca dan menulis ayat-ayat ringkas dalam Bahasa Tamil.

Nota : Untuk masa sekarang disediakan RPH bagi tahun 2023/2024 sahaja memandangkan untuk masa ini masih belum dikeluarkan RPH tahun 2024/2025

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 1 2024/2025

Para guru boleh dapatkan RPH melalui klik sahaja butang download yang telah disediakan pada bahagian bawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 1 2024
Tip Penggunaan RPH
RPH disusun mengikut hari, guru boleh memanfaatkannya dan ikuti dari step ke step.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top