Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 3 2024/2025, Mendorong murid untuk berinteraksi dalam Bahasa Tamil melalui perbincangan kumpulan, permainan peranan, dan aktiviti lisan lain.

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 3 2024/2025

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 3 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Tamil untuk membimbing pelajar kelas tahun 3 dalam pembelajaran Bahasa Tamil. Ia bertujuan untuk memperkukuhkan kemahiran bahasa murid dalam aspek membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Tamil. RPH ini merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 3 serta menyediakan panduan kepada guru untuk melaksanakan pengajaran yang efektif.

  • Pengenalan Abjad Tamil: Memperkenalkan huruf-huruf asas dalam Bahasa Tamil seperti க (ka), ச (ca), dan ட (ṭa).
  • Pembelajaran Kata Kerja: Mengajar murid mengenai kata kerja asas dalam Bahasa Tamil dan cara menggunakannya dalam ayat.
  • Latihan Membaca: Memberi bahan bacaan yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 3 untuk membina kemahiran membaca murid.

Nota : Buat masa sekarang masih dalam proses untuk mengeluarkan RPH sesi 2024/2025. Untuk masa ini anda boleh dapatkan dan semak RPH sesi sekolah 2023/2024.

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 3 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Membimbing murid untuk menulis karangan ringkas mengenai topik-topik mudah dalam Bahasa Tamil.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top