Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH MATEMATIK TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH MATEMATIK TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH MATEMATIK TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH MATEMATIK TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun untuk mengajar pelajar dalam tingkatan 1 mengenai konsep-konsep asas dalam matematik. Ia merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan, memperkukuhkan, dan melatih kemahiran matematik pelajar.

  • Pengenalan Konsep Asas: Memperkenalkan konsep-konsep asas dalam matematik seperti nombor, operasi asas, pecahan, dan geometri.
  • Penggunaan Bahan Bantu Mengajar: Menggunakan bahan bantu mengajar seperti gambarajah, model, dan alat pengiraan untuk membantu pemahaman konsep matematik.
  • Aktiviti Berbentuk Games: Menerapkan pembelajaran melalui permainan matematik yang interaktif dan menyeronokkan untuk meningkatkan minat dan motivasi pelajar.

RPH MATEMATIK TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

Boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Memberikan latihan soalan yang meliputi pelbagai tahap kesukaran untuk melatih kemahiran mengira, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematik.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top