Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Pendidikan Islam untuk mengajar pelajar tingkatan 4 mengenai aspek-aspek keagamaan dan kehidupan beragama. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman murid terhadap nilai-nilai Islam, akhlak mulia, ibadah, dan penghayatan terhadap ajaran Islam dalam kehidupan seharian.

  • Pembelajaran Al-Quran dan Hadis: Mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang relevan dengan konteks kehidupan remaja.
  • Pembentukan Akhlak Mulia: Mendorong murid untuk mengamalkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.
  • Penekanan Kepada Ibadah: Menekankan pentingnya menjalankan ibadah seperti solat, puasa, dan sedekah sebagai amalan yang membentuk keperibadian Islam yang sempurna.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Menggalakkan murid untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka termasuk di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top