Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 2024/2025

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 2024/2025, Menggalakkan murid untuk memahami peranan mereka dalam masyarakat dan memberi penekanan kepada kerjasama, keadilan, dan tolong-menolong.

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 2024/2025

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Pendidikan Moral untuk mengajar pelajar kelas tahun 4 mengenai nilai-nilai moral, etika, dan kehidupan beragama. RPH ini merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk akhlak mulia, sikap bertanggungjawab, serta pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip moral dalam masyarakat.

  • Pengenalan Nilai-Nilai Moral: Memperkenalkan pelbagai nilai moral seperti jujur, bertimbang rasa, bertolak ansur, dan kasih sayang kepada murid-murid tahun 4.
  • Penekanan terhadap Sikap Bertanggungjawab: Mendorong murid untuk memahami kepentingan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari melalui perbincangan, cerita pendek, dan permainan peranan.
  • Peningkatan Kesedaran Agama: Mengajarkan murid tentang nilai-nilai agama masing-masing dan bagaimana untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 2024/2025

Dapatkan segera RPH yang diyakini akan dapat membantu guru dalam merancang pengajaran harian.

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Melalui situasi-situasi yang realistik, murid diajar untuk menggunakan nilai-nilai moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top