Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 2024/2025

RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 2024/2025,

RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 2024/2025

RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 2024/2025 bertujuan untuk memperkenalkan konsep asas seni visual kepada murid-murid. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti yang melibatkan pemerhatian, penciptaan, dan penilaian terhadap karya seni visual. Murid diajar untuk mengenali unsur-unsur seni seperti garisan, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Mereka juga diperkenalkan kepada pelbagai teknik dan medium lukisan serta hasil seni visual yang mudah.

  • Membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dan berstruktur dalam subjek Pendidikan Seni Visual.
  • Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk memastikan pencapaian matlamat pendidikan seni visual bagi tahun 1.
  • Menyediakan garis panduan untuk penggunaan aktiviti, teknik, dan medium yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan kreativiti murid tahun 1.

RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 2024/2025

Para guru boleh dapatkan RPH melalui klik sahaja butang download yang telah disediakan pada bahagian bawah.

RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 2024/2025
RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Catat dengan catatan penting untuk memastikan sesi pembelajaran anda berjalan lancar
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top