Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SAINS TAHUN 4 2024/2025

RPH SAINS TAHUN 4 2024/2025, Melalui pemerhatian guru, ujian kecil, dan tugasan berkumpulan untuk mengukur pemahaman dan kemajuan murid.

RPH SAINS TAHUN 4 2024/2025

RPH SAINS TAHUN 4 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun untuk mengajar pelajar tahun 4 mengenai konsep-konsep asas dalam sains. Ia bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada prinsip-prinsip sains melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan.

  • Memperkenalkan konsep-konsep sains yang berkaitan dengan kurikulum tahun 4.
  • Membangunkan kemahiran berfikir saintifik seperti mengamati, membuat hipotesis, dan menguji hipotesis.
  • Menggalakkan minat terhadap sains dan teknologi.

Nota : Untuk mendapatkan RPH tahun 4 tahun 2023/2024 anda boleh klik butang. Bagi RPH sesi 2024/2025 kami sedang usahakan secepat mungkin.

RPH SAINS TAHUN 4 2024/2025

Dapatkan segera RPH yang diyakini akan dapat membantu guru dalam merancang pengajaran harian.

RPH SAINS TAHUN 1 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan kecil untuk membincangkan fenomena sains dan mencari penyelesaian kepada masalah-masalah sains.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top