Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SEJARAH TAHUN 6 2024/2025

RPH SEJARAH TAHUN 6 2024/2025

RPH SEJARAH
TAHUN 6 2024/2025
RPH SEJARAH TAHUN 6 2024/2025 3

RPH SEJARAH TAHUN 6 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun untuk mengajar pelajar kelas tahun 6 mengenai topik-topik sejarah yang penting. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pelajar tentang peristiwa-peristiwa bersejarah, tokoh-tokoh penting, dan konsep-konsep sejarah yang relevan.

  • Pengenalan Topik Sejarah: Memperkenalkan topik-topik utama seperti tamadun awal manusia, kebangkitan peradaban-peradaban besar, dan peranan Malaysia dalam sejarah dunia.
  • Penekanan Terhadap Analisis: Mendorong murid untuk menganalisis sebab-sebab dan kesan-kesan peristiwa bersejarah serta mengaitkannya dengan konteks semasa.
  • Penggunaan Sumber Sejarah: Mengajar murid untuk menggunakan pelbagai sumber sejarah seperti teks, gambar, dan rekod arkeologi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah.

RPH SEJARAH TAHUN 6 2024/2025

Para guru boleh dapatkan RPH melalui klik sahaja butang download yang telah disediakan pada bahagian bawah.

image 13
RPH SEJARAH TAHUN 6 2024/2025 4
Tip Penggunaan RPH
Melalui aktiviti penulisan, membolehkan murid mengekspresikan pemahaman mereka tentang topik-topik sejarah dengan jelas dan kreatif.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top