Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT BM TAHUN 3 2024/2025

RPT BM TAHUN 3 2024/2025

RPT BM TAHUN 3 2024/2025

RPT BM TAHUN 3 2024/2025 adalah Rancangan Pengajaran Tahunan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tahun 3 pada tahun akademik 2024/2025.

  • Tujuan Pembelajaran: Menekankan pemahaman mendalam terhadap tatabahasa, ejaan, dan kefahaman membaca.
  • Pengembangan Penulisan: Memperkukuhkan kemahiran menulis karangan pendek dan surat-menyurat.
  • Peningkatan Kosa Kata: Meningkatkan perbendaharaan kata murid melalui bahan bacaan yang pelbagai.

Nota: Untuk masa ini, hanya terdapat RPT bagi tahun 2023/2024 kerana RPT bagi tahun 2024/2025 belum dikeluarkan.

RPT BM TAHUN 3 2024/2025

Untuk memuat turun bahan RPT Bahasa Melayu terkini bagi tahun 3 untuk tahun 2024/2025, sila layari pautan berikut.

DOWNLOAD RPT BM TAHUN 3 2024/2025
DOWNLOAD RPT BM TAHUN 3 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Guru digalakkan untuk merujuk kepada RPT sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran untuk memastikan pencapaian matlamat pembelajaran yang berkesan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top