Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SK

DSKP Bahasa Inggeris Tahun 3 SK adalah dokumen standard kurikulum yang merangkumi matlamat, pencapaian, dan penilaian bagi pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah tahun 3.

  • Matlamat Pembelajaran: Menekankan pembelajaran kemahiran asas seperti membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Inggeris.
  • Pencapaian Penting: Merangkumi pengetahuan dan pemahaman asas tatabahasa, perkataan, frasa, dan ayat dalam Bahasa Inggeris.
  • Penilaian: Menyediakan garis panduan bagi penilaian yang menyeluruh terhadap kemahiran bahasa murid dalam pelbagai konteks.

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu menggunakan DSKP Bahasa Inggeris bagi Tahun 3 SK sebagai panduan untuk merancang pengajaran yang berstruktur, menyokong kemahiran bahasa murid, dan memastikan pencapaian matlamat kurikulum yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top