Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT Geografi Tingkatan 1 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi guru-guru Geografi untuk merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan dalam mata pelajaran Geografi kepada pelajar Tingkatan 1.

  • Menetapkan matlamat pembelajaran bagi setiap topik dalam sukatan pelajaran Geografi.
  • Menyediakan garis panduan bagi strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai.
  • Merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran seperti perbincangan kelas, kerja kumpulan, dan eksperimen.

Nota: Untuk masa ini, RPT bagi tahun 2024/2025 belum dikeluarkan, dan hanya RPT bagi tahun 2023/2024 yang tersedia.

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

Sila klik pada pautan di bawah untuk memuat turun bahan RPT Geografi Tingkatan 1 terkini bagi tahun 2024/2025.

RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025
DOWNLOAD RPT GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Guru digalakkan menggunakan RPT sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Geografi. Pastikan untuk menyesuaikan aktiviti-aktiviti yang disyorkan dengan keperluan dan tahap pemahaman pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top