Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT Sains Komputer Tingkatan 1 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen perancangan yang disediakan untuk menggariskan kurikulum dan objektif pembelajaran dalam mata pelajaran Sains Komputer bagi pelajar tingkatan 1 pada tahun tersebut.

  • Menetapkan matlamat pembelajaran yang berkaitan dengan pemahaman asas tentang konsep sains komputer.
  • Menggariskan silibus yang meliputi topik-topik seperti pengenalan kepada komputer, konsep rangkaian komputer, dan pengenalan kepada pemrograman.
  • Menyediakan garis panduan untuk aktiviti pembelajaran yang melibatkan penggunaan perisian aplikasi komputer dan pembangunan kemahiran teknikal asas.

Nota: Untuk masa ini, hanya RPT bagi tahun 2023/2024 yang telah dikeluarkan kerana RPT bagi tahun 2024/2025 masih belum tersedia.

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

Dapatkan akses kepada Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) terkini bagi mata pelajaran Sains Komputer Tingkatan 1 untuk tahun 2024/2025 melalui pautan berikut.

RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025
DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT ini sebagai panduan yang penting dalam menyusun aktiviti pembelajaran yang sesuai dan membantu pelajar memahami konsep-konsep sains komputer dengan lebih baik.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top