Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SEJARAH TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT SEJARAH TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT SEJARAH TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT Sejarah Tingkatan 2 tahun 2024/2025 merangkumi garis panduan dan struktur pengajaran yang dirancang untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap topik-topik sejarah yang diajar pada tahap ini.

  • Penekanan Terhadap Topik Sejarah Utama: Menekankan topik-topik sejarah utama yang termasuk dalam kurikulum bagi Tingkatan 2, seperti Tamadun Awal Manusia, Perkembangan Awal Asia Tenggara, dan Kesultanan Melayu.
  • Aktiviti Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: Merancang aktiviti pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi, perbincangan berpasangan, dan kajian kes bagi memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep sejarah.
  • Penilaian Berterusan: Menggubal kaedah penilaian yang seimbang antara ujian bertulis, projek kumpulan, dan kerja kursus untuk menilai pencapaian pelajar dalam memahami dan menerapkan pengetahuan sejarah.

RPT SEJARAH TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

Dapatkan akses kepada RPT Sejarah Tingkatan 2 terkini bagi tahun 2024/2025 melalui pautan berikut untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

image 1
DOWNLOAD RPT SEJARAH TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT Sejarah Tingkatan 2 Tahun 2024/2025 secara berkala untuk menyelaraskan pengajaran dengan kurikulum terkini dan menyediakan aktiviti pembelajaran yang relevan dan efektif bagi pelajar.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top