Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 SEKOLAH RENDAH

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

Ujian Pentaksiran Sumatif Pendidikan Islam Tahun 6 merupakan satu evaluasi akhir yang dijalankan bagi menguji pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.

Ujian ini merangkumi pelbagai aspek penting dalam mata pelajaran tersebut seperti pemahaman terhadap konsep-konsep agama, amalan ibadah, sejarah Islam, dan moraliti.

  • Ujian akhir yang menilai pemahaman pelajar terhadap pelbagai konsep dan nilai dalam Pendidikan Islam.
  • Meliputi bidang seperti akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan etika.
  • Bertujuan untuk mengukur pencapaian pelajar setelah menyelesaikan kurikulum Pendidikan Islam tahun 6.
  • Menekankan kefahaman dan aplikasi praktikal terhadap ajaran Islam dalam kehidupan seharian.

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

Untuk muat turun bahan Ujian Pentaksiran Sumatif Pendidikan Islam Tahun 6, sila rujuk jadual berikut:

DOWNLOAD PDF SOALAN
2 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 PENGGAL 1/2024
[PAKEJ KOMBO] 10 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF TAHUN 6 PENGGAL 1/2024
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top