Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 2 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 2 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 2 2024 adalah satu penilaian bertujuan untuk mengukur kemahiran pelajar dalam aspek bahasa Inggeris seperti kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur. Pelajar akan diuji melalui soalan-soalan yang direka khas untuk menguji pemahaman mereka terhadap tatabahasa, kosa kata, dan kebolehan mereka untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan padat dalam bahasa Inggeris.

  • Bertujuan mengukur kemahiran berbahasa Inggeris pelajar
  • Meliputi aspek membaca, menulis, mendengar, dan bertutur
  • Soalan-soalan direka khas untuk menguji pemahaman tatabahasa dan kosa kata

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 2 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 2 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Memperkukuhkan penekanan pada latihan soalan yang menitikberatkan pemahaman tatabahasa dan kosa kata, serta memberi peluang kepada pelajar untuk melatih kebolehan mereka dalam menyampaikan maklumat secara efektif dalam bahasa Inggeris.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top