Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tingkatan 5 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tingkatan 5 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tingkatan 5 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tingkatan 5 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tingkatan 5 2024 adalah satu penilaian bertujuan menilai pemahaman dan kebolehan pelajar dalam aspek bahasa Melayu, termasuk kemahiran membaca, menulis, dan memahami teks.

  • Ujian ini melibatkan soalan objektif dan subjektif.
  • Terdapat komponen membaca dan menulis.
  • Soalan-soalan menguji kefahaman pelajar terhadap teks yang diberikan.
  • Pelajar diuji dalam kemahiran menulis esei dan surat rasmi.
  • Penekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang betul dan tepat.
  • Ujian ini mengukur tahap kecekapan pelajar dalam berkomunikasi dalam bahasa Melayu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tingkatan 5 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Melayu Tingkatan 5 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Penggunaan bahan ujian perlu mengamalkan prinsip penilaian yang holistik, termasuk aspek keterampilan berfikir kritis dan kemahiran komunikasi pelajar dalam bahasa Melayu, bagi memastikan keberkesanan dalam mengukur pencapaian pembelajaran mereka.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top