Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 2 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 2 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 2 2024 adalah satu ujian yang direka untuk mengukur tahap pemahaman pelajar terhadap topik-topik matematik yang telah dipelajari sepanjang separuh pertama tahun persekolahan. Ujian ini merangkumi pelbagai topik termasuk algebra, geometri, statistik, dan operasi asas nombor.

Soalan dalam ujian ini disusun dalam bentuk objektif dan subjektif untuk menilai keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik serta kefahaman konsep. Ujian ini bertujuan untuk membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar agar mereka dapat memberikan sokongan yang lebih berkesan dalam proses pembelajaran.

  • Tujuan: Mengukur tahap pemahaman pelajar terhadap topik-topik matematik yang telah dipelajari sepanjang separuh pertama tahun persekolahan.
  • Kandungan: Merangkumi topik seperti algebra, geometri, statistik, dan operasi asas nombor.
  • Format Soalan: Terdiri daripada soalan objektif dan subjektif.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 2 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 2 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Guru disarankan untuk menggunakan hasil analisis Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 2 2024 sebagai panduan dalam merancang intervensi pembelajaran yang bersasar, untuk memperbaiki kelemahan individu pelajar dan mengukuhkan pemahaman konsep secara menyeluruh.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
/5
Back to Top