Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 2 SJK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 2 SJK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 2 SJK

DSKP Bahasa Inggeris tahun 2 SJK adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang merangkumi matlamat, pencapaian, dan garis panduan pengajaran serta pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris untuk murid tahun 2 Sekolah Jenis Kebangsaan.

  • Matlamat Pembelajaran: Menitikberatkan kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Inggeris.
  • Pencapaian Murid: Menekankan pencapaian murid dalam aspek-aspek seperti pemahaman teks, penggunaan tatabahasa, dan penguasaan perbendaharaan kata.
  • Garis Panduan Pengajaran: Memberikan panduan kepada guru dalam merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid tahun 2.
  • Pentaksiran Berterusan: Menyediakan kerangka kerja untuk pentaksiran berterusan murid bagi mengukur pencapaian mereka dalam Bahasa Inggeris.

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 2 SJK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan teliti DSKP Bahasa Inggeris tahun 2 SJK untuk merancang pengajaran yang bermakna dan sesuai dengan keperluan pembelajaran setiap murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top