Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024 bertujuan untuk menilai kefahaman dan kemahiran pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ujian ini merangkumi pelbagai topik seperti kesihatan diri, gaya hidup sihat, kemahiran motor, dan aktiviti fizikal.

Pelajar akan diuji melalui soalan bertulis dan aktiviti praktikal yang direka untuk mengukur keupayaan mereka dalam aspek teori dan praktikal. Objektif utama ujian ini adalah untuk memastikan pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian dan meningkatkan tahap kesihatan serta kecergasan mereka.

  • Kandungan Ujian: Merangkumi topik kesihatan diri, gaya hidup sihat, kemahiran motor, dan aktiviti fizikal.
  • Bentuk Penilaian: Soalan bertulis dan aktiviti praktikal.
  • Objektif Ujian: Mengukur keupayaan teori dan praktikal pelajar.
  • Hasil Pembelajaran: Aplikasi pengetahuan dalam kehidupan seharian, meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Menggunakan bahan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 2024 dengan pendekatan analisis reflektif dapat membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar secara individu, seterusnya merancang intervensi pengajaran yang lebih berkesan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top