Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 2024 merupakan ujian bertulis yang dirancang untuk menilai pengetahuan pelajar mengenai teori dan amalan dalam subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ujian ini meliputi topik-topik seperti kesihatan fizikal, pemakanan, keselamatan semasa bersukan, dan konsep asas dalam sains sukan. Ujian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelajar memahami teori yang diajar dan dapat mengaplikasikan dalam situasi sebenar.

  • Ujian bertulis untuk menilai pengetahuan teori dan amalan
  • Meliputi topik kesihatan fizikal, pemakanan, keselamatan bersukan, dan sains sukan
  • Bertujuan menilai pemahaman pelajar terhadap teori yang diajar
  • Menguji keupayaan pelajar mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Pastikan soalan ujian diselaraskan dengan objektif pembelajaran dan tahap kesukaran yang sesuai untuk memastikan penilaian yang tepat terhadap pemahaman pelajar.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top