Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3

Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 3, Tajuk-tajuk seperti “Reading Comprehension”, “Writing Skills”, dan “Grammar Usage” merupakan sebahagian daripada isi kandungan.

  • Tajuk-tajuk berkaitan seperti “Reading Comprehension”, “Writing Skills”, dan “Grammar Usage”.
  • Pelbagai jenis bahan bacaan seperti esei, cerpen, dan artikel berita untuk meningkatkan kemahiran membaca.
  • Latihan-latihan menulis seperti penulisan esei, surat, dan resensi buku untuk memperbaiki kemahiran menulis.
  • Penjelasan tatabahasa seperti penggunaan kata kerja, bentuk pasif, dan penggunaan klausa relatif.

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Guru boleh menggalakkan murid menggunakan Buku Teks Bahasa Inggeris uNTUK Tingkatan 3 sebagai sumber rujukan utama untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran Bahasa Inggeris mereka.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top