Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 1

BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 1

BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 1

Tajuk-tajuk BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 1 seperti Pengenalan kepada Geografi, Peta dan Pengukuran, Cuaca dan Iklim, serta Bentuk Muka Bumi mungkin termasuk dalam isi kandungan buku teks Geografi UNTUK Tingkatan 1.

  • Pengenalan kepada konsep geografi dan kepentingannya dalam memahami dunia.
  • Penjelasan mengenai penggunaan peta dan teknik pengukuran dalam geografi.
  • Penerangan tentang faktor-faktor cuaca dan iklim serta kesan-kesannya terhadap kehidupan manusia.
  • Pembahasan mengenai bentuk muka bumi seperti gunung, lembah, dan sungai.

BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru boleh memanfaatkan aktiviti-aktiviti latihan yang disediakan dalam buku teks Geografi untuk Tingkatan 1 sebagai tambahan kepada pengajaran untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep-konsep geografi yang diajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top