Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 3

BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 3

BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 3

BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 3. Penduduk Malaysia berkembang dan menetap di kawasan-kawasan yang berbeza disebabkan oleh faktor-faktor geografi seperti topografi, alam sekitar, dan keadaan ekonomi setempat.

  • Pengenalan kepada Konsep Geografi: Memperkenalkan konsep-konsep asas dalam kajian geografi seperti lokasi, tempat, interaksi manusia-alam, dan persekitaran fizikal.
  • Kajian Kawasan: Menerangkan tentang pelbagai kawasan di Malaysia termasuk bandar, luar bandar, pesisir, dan pedalaman serta ciri-ciri geografi yang unik bagi setiap kawasan.
  • Isu-isu Kontemporari: Menerangkan isu-isu semasa seperti pembangunan mampan, kesan perubahan iklim, dan pengurusan sumber alam yang berteraskan geografi.
  • Peta dan Graf: Menunjukkan penggunaan peta dan graf dalam menganalisis data geografi serta membantu pelajar memahami maklumat geografi secara visual.

BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Penggunaan Buku Teks Geografi Tingkatan 3 dapat ditingkatkan dengan membaca setiap bahagian dengan teliti, membuat nota ringkas, dan mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan situasi sebenar untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi ilmu geografi.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top