Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 mengandungi pelbagai topik yang berkaitan dengan ajaran Islam, seperti sejarah Islam, akidah, ibadah, etika, dan hukum-hakam.

  • Merangkumi pelbagai topik berkaitan dengan ajaran Islam.
  • Menyampaikan pengetahuan mengenai sejarah Islam dan perkembangan umat Islam.
  • Memperkenalkan konsep-konsep akidah dan ibadah yang penting dalam Islam.
  • Menitikberatkan nilai-nilai moral dan etika yang diajar dalam Islam.
  • Memberikan pemahaman tentang hukum-hakam dalam Islam dan aplikasinya dalam kehidupan harian.

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Menggunakan indeks dan jadual kandungan buku teks tersebut dapat membantu pelajar untuk mengenal pasti topik-topik yang ingin dipelajari dan merancang pembelajaran dengan lebih teratur.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top